Ασφάλιση Πιστώσεων

Η Ασφάλιση Εμπορικών Πιστώσεων είναι ένα προϊόν που βοηθά να προστατεύσετε την επιχείρησή σας από απώλειες που μπορεί να προκληθούν από την αδυναμία ενός πελάτη να πληρώσει. Έχει σχεδιαστεί ούτως ώστε να επιτρέψει στην επιχείρησή σας να συναλλάσσεται με αυτοπεποίθηση και αίσθημα ασφάλειας και ταυτόχρονα να διερευνά νέες αγορές και προϊόντα, γνωρίζοντας ότι είναι προστατευμένη έναντι των κινδύνων που ελλοχεύουν στις επί πιστώσει συναλλαγές.

Στην Cover Insurance θεωρούμε ότι η ασφάλιση Πιστώσεων είναι ένας αναπτυσσόμενος κλάδος που μπορεί να δώσει σε μια εταιρεία την δυναμική να εξελιχθεί και να διευρύνει τον κύκλο εργασιών της, χωρίς να έχει τον φόβο των μεγάλων επισφαλειών.