Η Δομή και τα Τμήματα

Κιούκας Συμεών
Γενική Διεύθυνση
Κιούκα Λένα
Διεύθυνση (Λογιστήριο, Επίλυση Προβλημάτων)
Κιούκας Γιάννης
Ανάληψη επιχειρηματικών - Ειδικών Κινδύνων
Βασιλείου Νίκος
Υπεύθυνος Ανάπτυξης Πωλήσεων Κλάδου Ζωής
Σπυρόπουλος Δημήτρης
Υπεύθυνος Κλάδου Ζωής
Κορκοτιάν Τόνυ
Εκδόσεις
Λαγού Έρικα
Εκδόσεις
Μαρκοπούλου Αθηνά
Εισπρακτικό
Παπανικολάου Δήμητρα
Υποστήριξη Λογιστηρίου
Περάμαντζης Αντώνης
Εκδόσεις
Ματσάγγου Μαρία
Εκδόσεις - Κλάδος Μεταφορών
Γεωργάς Γιώργος
Υπεύθυνος Τμήματος Ζημιών
Σταυροπούλου Ελένη
Λογιστήριο, Συμβάσεις Συνεργατών
Αγκοπιάν Μαρί
Βοηθός Μηχανογράφησης - Μεταφορά αρχείων
Μπακοθανάση Χρύσα
Εισπράξεις, Ταμείο
Αναστασάκου Πένυ
Εκτυπώσεις Συμβολαίων
Αλωνίνου Κική
Εισπρακτικό, Ταμείο
Δανιήλ Κώστας
Εισπρακτική Υπηρεσία
Παπασταμούλος Στάθης
Εισπρακτική Υπηρεσία
Κουτσούκος Χάρης
Γραμματειακή υποστήριξη Λοιπών Κλάδων
Κατσή Ιωάννα
Τμήμα Αποζημιώσεων Ζωής - Υποστήριξη Κλάδου
Πετροπούλου Μαρία
Υποστήριξη Λογιστηρίου - Μηχανογράφησης
Ιατρού Ευγενία
Διαχείριση Ραντεβού & Ακυρώσεις Συμβολαίων
Τερζής Νικόλαος
Εκτυπώσεις Συμβολαίων - Πρόσθετων Πράξεων
Σαββουλίδη Μαρία
Γραμματειακή Υποστήριξη Κλάδου Ζωής

.

Δείτε επίσης: