Ταξιδιωτική Ασφάλιση

Τι πιο όμορφο από το να ταξιδεύει κάποιος συχνά για τουριστικούς είτε για επαγγελματικούς σκοπούς. Με τα προγράμματα της Cover Insurance θα ξέρετε ότι στο ταξίδι σας θα συνοδεύεστε από τις πιο αξιόπιστες ασφάλειες με συνδυασμό των κατάλληλων καλύψεων σε μια πολύ προσιτή τιμή. Ενδεικτικά κάποιες από τις καλύψεις: ακύρωση προγραμματισμένου ταξιδιού καθυστέρηση πτήσης απώλεια αποσκευών επιπλέον διανυκτέρευση έκτακτη ιατροφαρμακευτική περίθαλψη πρόωρη επιστροφή μόνιμη, ολική ή μερική ανικανότητα από ατύχημα απώλεια ζωής από ατύχημα νομική υποστήριξη δαπάνες καθυστέρησης άφιξης αποσκευών δαπάνες καθυστέρησης άφιξης πτήσης προσωπική αστική ευθύνη πειρατεία