Νομική Προστασία

Μέσα σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο και ανταγωνιστικό περιβάλλον, ο σύγχρονος επιχειρηματίας, προσπαθεί καθημερινά να ασκήσει με συνέπεια και υπευθυνότητα την επαγγελματική του δραστηριότητα. Η Cover Insurance απαντά με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο στις ανάγκες σας για εξειδικευμένες και αξιόπιστες υπηρεσίες σε θέματα που σχετίζονται με την επαγγελματική ή την επιχειρηματική σας ευθύνη.
Μπορούμε να σχεδιάσουμε μαζί προγράμματα που να καλύπτουν την νομική σας προστασία για θέματα όπως:

- Διεκδίκηση Αξιώσεων Αποζημίωσης
- Υπεράσπιση σε Ποινικά Δικαστήρια
- Υπαλληλικές / Εργατικές διαφορές με το Προσωπικό της Επιχείρησης
- Μισθωτικές Διαφορές με τον Ιδιοκτήτη της Επιχειρηματικής / Επαγγελματικής Στέγης
- Προσεπίκληση των Ασφαλιστικών Εταιριών που καλύπτουν Ασφαλισμένη Επιχείρηση
- Διαφορές της Ασφαλισμένης Επιχείρησης με Ασφαλιστικές Εταιρίες
- Διαφορές με Σωματεία Διαχείρισης Πνευματικών Δικαιωμάτων
- Διεκδίκηση ληξιπρόθεσμων οφειλών

.