Ηλεκτρολόγοι, Υδραυλικοί, Ψυκτικοί

Οι ειδικότητες του ηλεκτρολόγου, του υδραυλικού και του ψυκτικού αποτελούν δύσκολες εργασίες, όπου οι επαγγελματίες λόγω της φύσης της δουλειάς είναι πολύ πιθανό να προξενήσουν σωματικές βλάβες/ θάνατο ή και υλικές ζημίες σε τρίτους. Μπορούμε να σχεδιάσουμε μαζί το κατάλληλο ανάλογα με τις ανάγκες του εκάστοτε πελάτη.

Η κάλυψη μπορεί να έχει επεκτάσεις για την κάλυψη για

  • Επαγγελματική ευθύνη από σχεδιασμό και επίβλεψη εργασιών της ασφαλισμένης δραστηριότητας
  • Απαιτήσεις που σχετίζονται με ελαττωματικό προϊόν και χρησιμοποιήθηκαν στο έργο
  • Εργοδοτική ευθύνη

.