Ασφαλιστικοί Διαμεσολαβητές

Εμείς οι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές είμαστε υποχρεωμένοι να συνάπτουμε ασφαλιστήρια συμβόλαια αστικής ευθύνης.
O Διαμεσολαβητής καθίσταται υπόχρεος ως αστικώς υπεύθυνος σύμφωνα με το νόμο να καταβάλλει αποζημιώσεις σε τρίτους, εξαιτίας κάποιου λάθους ή παράληψης της επαγγελματικής του δραστηριότητας.
Η Cover Insurance έχει ειδικές συμφωνίες με εταιρείες της Ελλάδας και του εξωτερικού με πακέτα με τις πιο ολοκληρωμένες καλύψεις και τις πιο ανταγωνιστικές τιμές.

.