Εταιρείες Security

Οι εταιρείες security τα τελευταία χρόνια αυξάνονται με γρήγορους ρυθμούς και η ασφάλισή τους με ασφαλιστήρια αστικής ευθύνης καθίσταται υποχρεωτική σε πολλές περιπτώσεις.

Ορισμένες από τις καλύψεις που θα παρέχουμε:

  • Νομική προστασία για την προάσπιση των συμφερόντων του ασφαλισμένου όταν αυτός δίκαια ή άδικα κατηγορείται για κάποιο συμβάν
  • Χρηματική αποζημίωση για Σωματικές βλάβες ή και θάνατο τρίτων
  • Χρηματική αποζημίωση άμεση ή και έμμεση (αποθετική) οικονομική ζημία
  • Δαπάνες και δικαστικά έξοδα σε σχέση με αξιώσεις αποζημίωσης που δεν μπορούν να διευθετηθούν εξωδίκως

Μπορούμε να βρούμε κάλυψη για τις ευθύνες κάθε επαγγέλματος εξετάζοντας τόσο την ελληνική όσο και την διεθνή αγορά.

.