Οι Συνεργάτες μας, η κινητήρια δύναμή μας

Η Cover Insurance με την ιδιότητα του μεσίτη ασφαλίσεων επενδύει στις υγιείς επαγγελματικές συνεργασίες με περισσότερους από 500 εξειδικευμένους συνεργάτες.

Η εμπειρία και το κύρος μας, η οικονομική ευρωστία, οι τεχνολογικές μας επενδύσεις και η αμεσότητά μας αποτελούν βασικές εγγυήσεις για να μας γνωρίσεις.

.

Υποστήριξη Συνεργατών

Η Cover Insurance αποτελεί μεσιτική ομπρέλα για κάθε επαγγελματία ασφαλιστή. Επενδύοντας στο εξειδικευμένο προσωπικό μας, στην τεχνολογία και στο υγιές παρελθόν μας αποτελούμε μοχλό ανάπτυξης στον σύγχρονο επαγγελματία διαμεσολαβητή.

.

Οικονομικά Ωφέλη

— Τα ανταγωνιστικότερα τιμολόγια με ειδικά πακέτα για την εταιρεία μας.
— Ένα από τα υψηλότερα προμηθειακά καθεστώτα της αγοράς.
— Η συνεργασία μας με τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρίες της ελληνικής και της διεθνούς αγοράς μας διασφαλίζουν την ανάληψη όλων των πιθανών κινδύνων.
— Διεξάγουμε διαγωνισμούς πωλήσεων, επιβραβεύοντας σας με ταξίδια τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό.

.

Τεχνολογικά Ωφέλη

“Δημιουργούμε… και δεν ακολουθούμε τις εξελίξεις”

Θεωρώντας ότι η τεχνολογία αποτελεί σύμμαχο μας, επενδύουμε συνεχώς σε συστήματα που εξυπηρετούν και διευκολύνουν το δίκτυό μας. Η Cover Insurance έχει προχωρήσει τα τελευταία χρόνια στην ανάπτυξη ψηφιακών συστημάτων και λειτουργικών εφαρμογών, καθώς και στην οργάνωση υποδομών τεχνολογίας που μας διαφοροποιούν στην ελληνική ασφαλιστική αγορά.

.

Δείτε επίσης: