Κλάδος Ασφάλισης Αυτοκινήτου

Με άριστη κατάρτιση στον τομέα της ασφάλισης του κλάδου αυτοκινήτων μπορούμε να προσφέρουμε προγράμματα που να καλύπτουν τις ανάγκες που έχει κάθε πελάτης. Αυτό το επιτυγχάνουμε με αποκλειστικά προγράμματα που διαθέτουμε μέσω της συνεργασίας μας με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες της αγοράς που συνδυάζουν την αξιοπιστία με τις καλύτερες τιμές.

Μερικές από τις καλύψεις:

– Αστική Ευθύνη προς Τρίτους
– Ασφάλιση Πυρός
– Ολική/Μερική Κλοπή
– Θραύση κρυστάλλων
– Προσωπικό Ατύχημα
– Φυσικά φαινόμενα
– Τρομοκρατικές ενέργειες
– Κακόβουλες ενέργειες
– Οδική βοήθεια
– Νομική Προστασία
– Ιδίες Ζημίες