Προσωπικό Ατύχημα

Στην Cover Insurance παρέχουμε προστασία οικογενείας σε περίπτωση θανάτου από αιφνίδιο και απρόβλεπτο ατύχημα ή προστασία του ιδίου του ασφαλισμένου σε περίπτωση αναπηρίας ( ολικής η μερικής ) από ατύχημα.

Η παροχή μπορεί να έχει ακόμα χαρακτήρα απώλειας εισοδήματος, δηλαδή παροχή αποζημίωσης, εξασφαλίζοντας έτσι την συνέχιση του οικογενειακού ή προσωπικού εισοδήματος σε περίπτωση προσωρινής ανικανότητας για εργασία από ατύχημα ή και ασθένεια.

Μην ξεχνάμε τις Επιδοματικές Καλύψεις (Ημερήσιο Επίδομα Νοσηλείας, Σοβαρών Ασθενειών , Χειρουργικό επίδομα) Είναι παροχές σε χρήμα για την αντιμετώπιση των εξόδων σε περίπτωση νοσηλείας από ατύχημα ή ασθένεια , χειρουργικής επέμβασης ή σοβαρών ασθενειών.